SERVICES WE OFFER

Ugundrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (ugunsdzēsības ūdensapgādes, ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības un dūmu izvades sistēmas) iekārtu, inventāra un aprīkojuma profesionālā tehniskā apkope
tools with fire
Wave

Vispārīgo ugunsdrošības prasību atbilstības nodrošināšana objektos un teritorijās

Guaranteed Satisfaction

 • ugunsdrošības audits;

 • dzēstspējas aprēķins;

 • ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums;

 • ugunsdrošības pasākumu pārskati;

 • ugunsdrošības dokumentācija;

 • atbildīgā par ugunsdrošību pakalpojums;

 • ugunsdrošības instrukcijas;

 • ugunsdrošības instruktāžas;

 • evakuācijas plānu izstrādāšana;

 • ugunsdrošības apmācības.

Ugundrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (ugunsdzēsības ūdensapgādes, ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības un dūmu izvades sistēmas) iekārtu, inventāra un aprīkojuma profesionālā tehniskā apkope

 • profesionālā tehniskā apkope;

 • žurnālu uzturēšana;

 • apkalpošana;

 • apsekošana;

 • remonts;

 • ierīkošana;

 • defektācija;

 • verifikācija;

 • projektēšana;

 • tirdzniecība;

 • piegāde;

 • izgatavošana;

 • uzstādīšana.

Guaranteed Precision

Fire Hoses